Kafe Leóns hjerterom

kafe_leons_logo-e1517108343478

Kafe Leóns hjerterom er et arbeidstreningstiltak som skal hjelpe personer tilbake til arbeidslivet.

De aller fleste av oss ønsker å arbeide, føle tilhørighet og være en del av et sosialt fellesskap. Likevel opplever mange seg ekskludert fra arbeidslivet. Mennesker med psykiske problemer, rusavhengighet eller med innvandrerbakgrunn er ikke noe unntak.

Vi vet at arbeidsplassen er en arena for mer enn arbeid, og at mye av vårt sosiale liv er knyttet til jobb. Arbeidsdeltagelse er en sentral verdi i vårt samfunn. Å være ekskludert fra dette har store ringvirkninger, både når det gjelder det sosiale nettverket og levekår.

Veien ut i arbeid eller tilbake til arbeid kan være lang, kronglete og smertefull. Det er svært uheldig for dem som ikke får brukt sin arbeidskapasitet, sin arbeidsevne og sine mellommenneskelige ressurser, men også for samfunnet som går glipp av verdifull arbeidskraft og kompetanse. Vi ønsker å tilrettelegge for at de som ønsker det skal få denne muligheten.

Veien ut i arbeid eller tilbake til arbeid skal skje i brukerens tempo og kan foregå samtidig med behandlingen. Etter avtale med behandler, kan tilbakevending til arbeidslivet i noen tilfeller være en del av behandlingen. Vi ønsker å tilrettelegge for rehabilitering, aktivisering, sosialisering og økt livskvalitet for våre brukere.

Arbeidstreningstiltaket Kafe Leóns hjerterom – kafé, interiør og produksjon blir drevet av Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter både i Songdalen og Arendal, med driftsstøtte fra NAV , Songdalen kommune (Nodeland) og Helsedir (Arendal). Kafe Leóns hjerterom – kafé, interiør og produksjon inngår i en tiltakskjede i tett tilknytning til ATROPs ordinære drift.

Målgrupper

 • Rusavhengig i rehabilitering som er i behov av tett oppfølging og tilrettelegging
 • Mennesker som står langt vekk fra arbeidsmarkedet
 • Minoritetsgrupper/flyktninger

Har du interesse for mat, salg og service, interiør, produksjon eller diverse vaktmestertjenester er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Arbeidsoppgaver i kafe og interiør avdelingen i Songdalen og Arendal er blant annet:

 • Rydding og vasking av kjøkken og kjøkkenutstyr
 • Matproduksjon
 • Betjene kasse og kundebehandling
 • Vareopptelling
 • Rengjøring
 • Salg og service
 • Catering
 • Økonomi/kassebehandling
 • Håndtere og ivareta bestillinger fra kunder

Arbeidsoppgaver i produksjonsavdelingen i Kristiansand er blant annet:

 • Lage nissehus, fuglehus, barnestol med navn, lys og andre div. interiør artikler
 • Sortere materiell
 • Holde orden på lager(logistikk)
 • Pakking og vareutlevering
 • Bestilling og innkjøp av materiell

Vaktmestertjeneste (alle avdelingene)

 • Maling, snekring og annet vedlikeholdsarbeid
 • Sesongbetont arbeid som snømåking, plenklipping og lignende.

Felles for alle avdelingene er opplæring i:

 • Kundebehandling og service
 • Håndtering av bestikk, service og kjøkkenutstyr
 • HMS /IKT
 • Hygienerutiner
 • Kost og ernæring
 • Lover og regelverk
 • Maskinhåndtering

Arbeidsforberedende Trening

Arbeidsforberedende Trening (AFT) er i NAV-systemet et tiltak for deg som har behov for å prøve ut arbeidsevnen din i et «skjermet» arbeidsmiljø. Tilbudet er etablert for å tilby avklaring, arbeidstrening eller kvalifisering til personer som av ulike årsaker har fått arbeidsevnen nedsatt.

Vår målsetting med AFT tiltaket er å tilby deg et tilrettelagt arbeidsmiljø i en oppstartfase før du går over i arbeidstrening i ordinært arbeidsliv, samt styrke dine muligheter til å skaffe deg/beholde arbeid i ordinær virksomhet.

Kafe Leóns hjerterom tilbyr avklaring, arbeidsutprøving, arbeidstrening, opplæring, egenutvikling og planlegging av fremtidens valg. Vårt mål er at du skal styrkes faglig, personlig, sosialt i forhold til fremtidig arbeid, og med hensyn til studier om det er aktuelt. Du vil få anledning til å prøve ut flere ulike arbeidsformer, tilpasset din kompetanse og dine utfordringer.

Vi tilrettelegger også for arbeidsrettet rehabilitering hvor målet er å styrke arbeidsevnen din. Gjennom rehabilitering skal du få hjelp til å mestre helserelaterte og sosiale problemer som hindrer deg i å delta i arbeidslivet. Tiltaket blir tilpasset behovet ditt ut fra mulighetene dine på arbeidsmarkedet, og kan blant annet inneholde motivasjons- og mestringsaktiviteter og arbeidsutprøving. Arbeidsrettet rehabilitering kan være aktuelt for deg som er sykmeldt og/eller har fått arbeidsevnen din nedsatt slik at du hindres i å skaffe deg, eller beholde, inntektsgivende arbeid.

Arbeidstrening 

Arbeidstrening kan være aktuelt for deg som vil se om du kan mestre en bestemt type jobb, eller trenger en referanse mens du søker ordinært arbeid. Arbeidstrening er et tilbud til deg med liten eller mangelfull arbeidserfaring eller for deg som har fått arbeidsevnen nedsatt og som har behov for støtte for å komme i arbeid. Målet med arbeidstreningen er at du skal få prøvd ut mulighetene dine på arbeidsmarkedet.

Har du lyst til å prøve deg i arbeidslivet? 

Er du usikker på hva du kan klare i forhold til helsesituasjonen din? Ønsker du å prøve deg i trygge omgivelser?

Ønsker du å prøve deg ut hos oss, anbefaler vi at du tar kontakt med din saksbehandler i NAV og etterspør mulighet for om vi kan være tiltaksarrangør for deg.

Har du behov for å vite mer om de ulike tiltakene NAV tilbyr, anbefaler vi at du tar kontakt med din saksbehandler. Du kan også ta direkte kontakt med oss så vi kan bistå deg i møte med NAV.

Har du lyst til å prøve deg i arbeidslivet? Ta kontakt med oss, så finner vi sammen ut hva du har behov for. I felleskap drøfter vi hvordan du selv ser for deg en meningsfull arbeidsdag. Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med relevante aktiviteter, arbeidsoppgaver, opplæring og undervisning.

Mer informasjon finner du på Kafe Leóns hjemmeside

Kontaktinformasjon