Organisering og ledelse

Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter har som mål å organisere og drive ATROP avdelinger i flere fylker. Styret i ATROP bestemmer hvordan fylkesavdelinger skal organiseres, drives og ledes.

Alle medarbeidere og frivillige som engasjerer seg ved de ulike ATROP avdelingene forplikter seg til å arbeide i overenstemmelse med Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter sine vedtekter, og skal ha som mål å fremme støtte, recovery, likemannsarbeid  og traumebevist omsorg overfor brukergruppene.

For Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter er det viktig at personer som ønsker å etablere, drive og lede en fylkesavdeling har en faglig og profesjonell holdning og et humanistisk verdigrunnlag overfor kollegaer, brukergrupper, samarbeidspartnere, og er innforstått med å måtte arbeide i tråd med organisasjonens vedtekter. Ønsker du å være med å starte opp en fylkesavdeling må du være ansvarsbevisst, lojal, samarbeidsdyktig, engasjert og inneha erfaring med ledelse. 

Omsorg og empati er videre nøkkelord for alle medarbeidere og frivillige i Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter. Frivillige som knyttes opp til ATROP må undertegner taushetserklæring og gjennomgå opplæringskurs før arbeidet kan tre i kraft. Alle som engasjerer seg i vår barn og ungdomsarbeid må levere vandelsattest. 

For ytterligere informasjon kan du kontakte grunnlegger og leder på telefon 997 98 998 eller e-post jorun@atrop.no