Styret

Styret i organisasjonen ATROP er bredt sammensatt og består av følgende person

Styreleder
Jorun Marie Kveldro,psykoterapeut og veileder

Styrerepresentant
Dagmara Aldamova 

Styrerepresentant
Romina J Perez, sosionom 

Styrerepresentant
Ingrid Veum 

Brukerrepresentant
Per Harald Abrahamsen

Styrerepresentant
Silje Camilla Kveldro, førskolelærer