Minoriteter

child-817369_1920

ATROP arbeider med å fremme integrering på ulikt vis.

Å komme til et nytt land hvor språk, bolig, arbeid og sosialt nettverk må på plass er både tidskrevende og ressurskrevende. Mange bærer også på dype traumer som trenger bearbeiding over lang tid, en prosess som kan vanskeliggjøre sosial integrering. ATROP kan for flyktninger være en arena for språkopplæring, etablering av nettverk og en måte å lære demokratiske spilleregler og norske verdier på.

I en nylig rapport “Etniske minoriteter og frivillige organisasjoner” skrevet av Ivar Eimhjellen og Signe Bock Segaard fremgår det at minoritetsbefolkningen er dårligere representert enn majoritetsbefolkningen i norske frivillige organisasjoner. Dette har konsekvenser for integreringen av etniske minoriteter i samfunnet, påpeker de. Slik ønsker ikke vi at det skal være for minoritetsgrupper i Norge og derfor oppfordrer vi deg til å ta kontakt om du er en av de som har erfaring med vold, overgrep, rusavhengighet eller opplever å slite med psykisk helse(ensomhet, isolasjon m.m.)

Gjennom deltakelse og engasjement hos oss får du tilgang til ressurser i form av kunnskap, fellesskap og nytt nettverk. Noen fordeler og muligheter for deg med minoritetsbakgrunn:

  • utvide ditt sosiale nettverk/ inkludere deg i det norske samfunnet
  • praktisere det norske språket og få feedback
  • arbeidstrening og praksisplass(arbeidserfaring og attester som du kan bruke på arbeidsmarkedet).
  • opplæring som erfaringskonsulent, likeperson ol.
  • dele dine erfaringer med andre, både i det personlige rom og bidra med innspill i den offentlige debatten
  • utveksle kulturelle erfaringer osv….

Og aller viktigst; det kan være at noen trenger at akkurat du engasjerer deg.