Målgrupper

I ATROP jobber vi for enkeltmennesker og familier som har opplevd avhengighet, traumer, rus og overgrep, eller som sliter med psykisk helse.

Overgrep & vold

Overgrep & vold

Store og tunge hemmeligheter som seksuelle overgrep, fysisk vold og voldtekt legger mørke skygger over alt annet. De vil ikke forsvinne uten at vi selv tar ansvar og gjør noe med dem. Ved ATROP Senteret har vi grunnleggende tro på at brukerne har de beste forutsettinger for å hjelpe både seg selv og hverandre.

Les mer
Rusavhengighet

Rusavhengighet

Misbruk av alkohol, medikamenter eller stoff bryter ned mennesker både fysisk, følelsesmessig, sosialt og åndelig. Vi i ATROP ønsker å hjelpe deg som rusavhengig til å finne veien tilbake til livet.

Les mer
Medavhengig

Medavhengig

Medavhengighet er en tilstand som oppstår når man er pårørende til, eller nær en person med rus- eller psykiske problemer, en såkalt ”flodhest i dagligstuen”.

Les mer
Barn & ungdom

Barn & ungdom

Barn og unges psykiske helse angår oss alle. Trygge rammer og gode oppvekstsvilkår er viktig for at du som barn eller ungdom skal utvikle en god fysisk og psykisk helse.

Les mer
Minoriteter

Minoriteter

ATROP arbeider med å fremme integrering på ulikt vis. Gjennom deltakelse og engasjement hos oss får du tilgang til ressurser i form av kunnskap, fellesskap og nytt nettverk.

Les mer
Hjerterom

Hjerterom

Hjerterom er et støtte- og aktivitetstilbud for risikoutsatte barn og ungdom opp til 18 år, og deres foresatte.

Les mer
Brukermedvirkning

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning, enten det er på individ-, tjeneste- eller systemnivå, innebærer at brukeren er med på å utforme tilbudet sammen med fagfolk.

Les mer