En håndsrekning ut av isolasjon og ensomhet

logo-stiftelsen-dam

Vi ønsker å rette en stor takk til stiftelsen DAM som nylig innvilget prosjektstøtte til «En håndsrekning ut av isolasjon».

Prosjektstøtten bidrar nå til at vi kan tilby flere praktiske tjenester, møteplasser og aktiviteter for mennesker som er blitt sosialt isolert, kjenner på frykt og ensomhet som følge av både lokale og nasjonale smitteverntiltakene. Med prosjekt «En håndsrekning ut av isolasjon og ensomhet» ønsker vi å legge til rette for å hjelpe mennesker som har behov for et stabilt og trygt nettverk, og individuell støtte gjennom denne pandemien.

Samtalegrupper

For de som bor alene kan dagene, kveldene og helgene oppleves ensomme og lange. Deltakelse i en samtalegruppe kan representere et fristed, en hjelp og støtte til de som opplever utenforskap og av ulike grunner kjenner på ensomhet, isolasjon og frykt, nå under pandemien. Nyttige effekter av en samtalegruppe kan for eksempel være gjenkjennelse, alminneliggjøring, fellesskap, hjelp til å se nye muligheter, tilføre håp og at vi kan hjelpe, støtte og lære av hverandre nå som vi er «i samme båt».

Vi inviterer derved til

 1. Samtalegruppe i Kafe Leons Hjerteroms lokaler (Nodeland). Tidspunkt: mandager fra kl. 12.30 til 14.30 a 6 ganger. Gruppen vil bli ledet av Silje Camilla og øvrige ansatte i ATROP. Vi serverer kaffe med noe å bite i. Ønsker du å delta kan du melde deg på til Silje Camilla på tlf. 470 21 040 eller sende en epost til siljecamilla@atrop.no Max 6 deltakere.
 2. Samtalegruppen i ATROPs lokalerTidspunkt: mandager fra kl. 17.00 til 19.00 a 6 ganger. Gruppen vil bli ledet av Romina og øvrige ansatte på huset. Vi serverer kaffe og noe å bite i. Ønsker du å delta kan du melde deg på til Romina på tlf. 404 83 647 eller sende en epost til romina@atrop.no   Max 6 deltakere.
 3. Samtalegruppe på plattformen Teams onsdager kl. 19.30. Samtalegruppen varer ca. 1.5 time a 6 ganger og kan ha opptil 8 deltakere. Ønsker du å delta i samtalegruppen på Teams kan du melde deg på til Jorun Marie på tlf. 997 98 998 og sende din epostadresse til jorun@atrop.no så sender hun deg lenke i forkant av møtene.  Kaffekoppen og noe å bite i, bringer du selv med deg til møte.

Felles for alle gruppene: Gruppene er lukka. Det vil si at det ikke kan komme nye inn underveis, og de som melder seg på må ha ønske om å følge alle gangene. Alle som deltar i de enkelte gruppene, har taushetsplikt. Siste helgen før gruppen/e avsluttes, eller en helg som passer for den enkelte gruppe legges det inn et weekendopphold ved Rossfjord strandhotell.

«Ut å spise» - sosialt samvær rundt et hyggelig måltid : Siste mandag i måneden kl. 15.30 inviterer vi deg som bor alene til et hyggelig, men enkelt måltid ved EGON restaurant i Kr. Sand. «Ut å spise» tilbudet er ment som et støttetilbud til deg som bor alene, og som sliter med frykt, ensomhet og isolasjon. Ønsker du å bli med må du gjerne sende en melding til Jorun Marie på tlf. 997 98 998 eller Romina på tlf. 404 83 647.  NB: begrenset med plasser pr gang.

Besøk - og oppfølgingstjeneste: Pandemien har på godt og vondt endret måten vi omgås hverandre på. Vi lengter og ønsker oss tilbake til en hverdag der vi kan sitte tett sammen og gi hverandre en klem. For aleneboere, aleneforeldre og familier som på grunn av psykisk- eller fysisk sykdom, alkohol- /rusproblemer eller høyt konfliktnivå, kan situasjonen oppleves spesielt vanskelig. Vi vet at i stressende og usikre tider kan frykt, angst, depresjon, skyldfølelse, mistenkeliggjøring, frustrasjon og sinne bygge seg opp, og det er ikke godt for noen.

Har du behov for litt støtte utover de ordinære tilbudene ATROP har kan du nå under pandemien benytte deg av vår nyopprettede besøk - og oppfølgingstjeneste. Tilbudene i denne tjenesten innebære bl. annet

 • Husbesøk og samtaler i, og utenfor hjemmet på kveldstid og i helger
 • Turer og/ eller fysisk aktivitet i naturen
 • Bistå ved handling /kafebesøk m.m.
 • Konserter og kinobesøk

Dette tilbudet blir ivaretatt av ATROPs likepersoner. Prosjektleder: Jorun Marie Kveldro tlf. 997 98 998

Tiltak for å forebygge smittespredning

Alle tilbud og aktiviteter i regi av ATROP skjer i overenstemmelse med nasjonale og lokale smitteverntiltak. For ATROP er det viktig at de som kommer innom senteret eller besøker arbeidstreningskafeene skal kjenne seg trygge på at vi gjør det vi kan for å unngå smittespredning. Ved alle våre avdelinger forebygger vi smittespredning:

 • Ved å konsentrere renhold og desinfeksjon rundt fellesområder og typiske smittepunkter som alle dørhåndtak, (også ytterdører), border, stoler og andre overflater. Toalett og håndvask blir vasket og desinfisert flere ganger daglig i åpningstidene.
 • Desinfeksjonsmiddel står synlig tilgjengelig ved våre inngangspartier, stuen/kafeene, på alle samtalerom, kjøkken og toaletter til flittig bruk for alle.
 • Vi oppfordrer alle som benytter seg av ATROPs tilbud/ aktiviteter, og våre arbeidstreningskafeer om å være nøye med håndvask, og bevisst på rådet fra helsemyndigheter om å holde min 1 meters avstand, både ute og inne.
 • Er du forkjølet eller har andre symptomer på luftveisplager, ber vi om at du venter med å komme innom/besøker oss til du er frisk igjen.

Her kan du holde deg forløpende oppdatert vedr. Koranaviruset: www.helsenorge.no eller https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/