aktiviteter
P å denne siden kan du holde deg oppdatert på aktiviteter, turer ol. som vi arrangerer. Vi legger ut informasjon forløpende. De fleste av våre aktiviteter innebærer enkel servering såfremst annet ikke er oppgitt.

Er det aktiviteter, temakvelder ol. du savner eller ønsker at vi skal arrangerer så er du velkommen til å gi oss beskjed om det. Ser du feil på våre web sider håper vi du gir oss beskjed om det snarest mulig.

Barne og ungdomsaktiviteter:
Tredje mandag i måneden fra 16.30-18.30. Kontaktinfo: Romina J Perez, tlf 948 13 613  E-post:info@atrop.no


Grupper
Senteret har periodevis tilbud om relasjonsgrupper for brukerne (4t x 8 uker) og kurs for pårørende av rusavhengige (2t x4 uker). Er du interessert i å delta i en gruppe kan du ta kontakt med en av oss her på senteret, eller be om brosjyre for ytterligere informasjon. Vi vil gi deg informasjon om grupper som er under planlegging eller på vei til å starte opp. Påmelding til relasjonskurser og kurs for pårørende skjer forløpende pr telefon eller e-post og kursene starter opp så snart det er nok påmeldte. Kontaktinfo: Jorun Marie Kveldro, 997 98 998 E-post: jorun@atrop.no