Organisasjonen ATROP er en brukerorganisasjon og et lavterskeltilbud
til enkeltmennesker og familier som har opplevd:

 - Seksuelle, fysiske og psykiske overgrep / krenkelser.
 - Er pårørende, rusavhengig og/eller sliter med psykisk helse.

Hos oss vil du møte mennesker med erfaringskompetanse og fagkunnskap.
20. februar 2018
Familie

Temakvelder med Anette Perez og Eva Norbakk.

Er du en av de som har behov for påfyll og mer kunnskap? Kanskje vårens temakvelder i Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter kan inspirerer og gi deg et nytt løft i hverdagen! Temakveldene i ATROP er åpne for alle interesserte. Temakveld […]
9. februar 2018
Sitronsommerfugl

Brukerundersøkelse

Vi ønsker å forbedre og kvalitetssikre våre tilbud til brukergruppene. Brukerundersøkelser er ett av flere virkemidler vi kan bruke når vi skal evaluere vår organisasjon og vårt arbeid. Mange brukere sier de er tilfreds med tilbudene ATROP yter, men vet vi […]
4. februar 2018
kommunen

Tanker om rusreform, rusbehandling og overgrep

Vi ser mange nå tar til ordet for en ny rusreform, noe ATROP støtter fullt ut. Når det er sakt vil vi i ATROP være tydelige på at vi ikke støtter en legalisering og avkriminalisering av narkotika og hasj(cannabis) eller heroinassistert […]
28. januar 2018
Retningslinjer mot seksuell trakassering

#metoo kampanjen

Vi tar #metoo kampanjen på største alvor og 25. januar 2018 vedtok styret i ATROP Beredskapsplan & retningslinjer mot seksuell trakassering, vold og seksuelle overgrep. Målsettingen med Beredskapsplan & retningslinjer mot seksuell trakassering, vold og seksuelle overgrep for ansatte og frivillige […]
1. november 2017
Lokaler Evje 4

ATROP avd. Evje & Setesdal

Bakgrunn for etablering av ATROP avd. Evje & Setesdal er etter pågang og forespørsel fra brukere, psykisk helse og rusteam og LMT Setesdal- Lokalmedisinske tjenester- Setesdalssamarbeid (Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes) Vi er godt i gang med driften og avdelingen […]
30. oktober 2017
b7f45cd07c6b5d1acc990f999239db74

Veien blir til mens vi går…

Etter en minnerik og fin familieferie med 71 barn, ungdom og deres foresatte til Skallerup i Danmark (rep fra Agderfylkene og Telemark) må vi nå erkjenne at høsten har gjort sitt inntog og julehøytiden nærmer seg. Tusen takk til alle brukerne […]

Noen av våre bidragsytere og samarbeidspartnere: