Pårørendegruppe

samtalegruppe

- Hvordan ivareta seg selv, i møte med den en er pårørende til?

Vi vet at det å være pårørende kan være er en tung og «altoppslukende» opplevelse. Det kan være vanskelig å leve i nære relasjoner til mennesker som strever med en rusavhengighet, psykisk uhelse, traumer og/ eller somatisk sykdom. Mange bærer på de samme følelsene; ambivalens, sinne, skyld og skam, og opplever at det kan være vanskelig å snakke med familie og venner.

I ATROPs pårørendegrupper er fokuset rettet mot den pårørende sin situasjon og behov for selvivaretakelse. I tillegg til det sosiale og positive fellesskapet, kan gruppen bli et pusterom der dine behov står i fokus. Erfaringer viser at det er av stor betydning å snakke med andre i samme situasjon, og lære av hverandres erfaringer.

I pårørendegruppene har vi fokus på:

  • selvivaretakelse
  • muligheter og ressurser
  • hvordan det er å leve i relasjoner til mennesker som av ulike grunner strever
  • hvordan være til nytte og støtte i en, for mange, uoversiktlig hverdag, men ikke på bekostning av seg selv?
  • fellesskapet og støtte

Om pårørendegruppene:

Tilbudet er gratis og har en varighet på 6 samlinger. Sammen med veiledere i ATROP og andre pårørende, vil du få hjelp til å sette ord på det du føler og tenker. Kanskje finner du ut av hvordan du kan sette av mer tid til egenomsorg, og hvordan og hva som skal til for å bli en bedre samtalepartner. Pårørendegruppene er strukturerte med delingsrunde, dialog, enkle øvelser/rollespill og avslutningsrunde m/ en kort avspenningsøvelse. Det er innbakt en pause m/kafe og noe å bite i.

Oppstart: Mandag 07. mars 2022 kl. 13:30 – 15:30

Sted: ATROP lokaler (Henrik Wergelandsgate 14- Kr. Sand)

Pårørendegruppen er lukket, det vil se at det ikke kan komme nye inn, før neste pårørendegruppe starter opp. Alle som deltar har taushetsplikt om det som kommer frem i samtalegruppen.

Ytterlige informasjon og påmelding skjer til

Jorun Marie Kveldro, tlf. 997 98 998 / epost [email protected] eller Romina J Torgersen- Perez, tlf. 404 83 647 / epost [email protected]