Aktiviteter og tilbud ved ATROP avd. Arendal

1357771_plante_0_none

Mandagslunsj
Hver mandag er det felleslunsj (alternativ kjøkkenprat) fra kl. 12-13 i «peisestuen» nede, for alle som ønsker å bygge et sosialt, inkluderende og trygt nettverk.

Tema- og brukerkvelder /Re-start kafe: Onsdager i partallsuker fra kl. 16.30- 18.30.

  • Om temakvelder: blir forhåndsannonsert på FB siden og infotavlen på huset.
  • Om Re-start kafe: her er det mulighet for å se film, spille spill, høre på musikk, lage mat, delta i gruppeaktiviteter, selvhjelpsgrupper eller bare slappe av med en god samtale.

NADA øreakupunktur: Kafe Leons Hjerterom & ATROP avd. Arendal tilbyr NADA øreakupunktur som et drop-in tilbud hver HELE time fra kl. 11.00. Siste mulighet er timen FØR vi stenger.

Samtaler: Behov for en samtale eller andre brukertilbud? Da er du velkommen til å ta kontakt med en av våre medarbeidere.