D e aller fleste av oss ønsker å arbeide, føle tilhørighet og være en del av et sosial fellesskap. Likevel opplever mange seg ekskludert fra arbeidslivet. Mennesker med psykiske problemer, rusavhengighet eller med innvandrerbakgrunn er ikke noe unntak.

Vi vet at arbeidsplassen er en arena for mer enn arbeid, og at mye av vårt sosiale liv er knyttet til jobb. Arbeidsdeltagelse er en sentral verdi i vårt samfunn. Å være ekskludert fra dette har store ringvirkninger, både når det gjelder det sosiale nettverket og levekår.

Veien ut i arbeid eller tilbake til arbeid kan være lang, kronglete og smertefull. Det er svært uheldig for dem som ikke får brukt sin arbeidskapasitet, sin arbeidsevne og sine mellommenneskelige ressurser men også for samfunnet som går glipp av verdifull arbeidskraft og kompetanse. Vi ønsker å tilrettelegge for at de som ønsker det skal få denne muligheten.

Veien ut i arbeid eller tilbake til arbeid skal skje i brukerens tempo og kan foregå samtidig med behandlingen, eller til og med være en del av den etter avtale med behandler. Vi ønsker å tilrettelegge for rehabilitering, aktivisering, sosialisering og økt livskvalitet for våre brukere.

ATROP driver arbeidstreningstiltaket Kafe Leóns hjerterom – kafé, interiør og produksjon  som holder til i Songdalen kommune og drives som ett rehabiliteringstilbud og ettervernstiltak. Tiltaket blir støttet med midler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og Songdalen kommune.

Målgrupper

1. Rusavhengig i rehabilitering som er i behov av tett oppfølging og tilrettelegging

2. Mennesker som står langt vekk fra arbeidsmarkedet, og som er sosialt ekskludert.

3. Minoritetsgrupper/flyktninger

Har du interesse for mat, salg og service, interiør, produksjon eller diverse vaktmestertjenester er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Arbeidsoppgaver i kafe og interiør avdelingen i Songdalen er blant annet være;

 • Rydding og vasking av kjøkken og kjøkkenutstyr
 • Matproduksjon
 • Betjene kasse og kundebehandling
 • Vareopptelling
 • Rengjøring
 • Salg og service
 • Catering
 • Økonomi/kassebehandling
 • Håndtere og ivareta bestillinger fra kunder

Arbeidsoppgaver i produksjonsavdelingen i Kr. Sand er blant annet;

 • Å lage nissehus, fuglehus, barnestol med navn, lys og andre div. interiør artikler
 • Sortere materiell
 • Holde orden på lager(logistikk)
 • Pakking og vareutlevering
 • Bestilling og innkjøp av materiell

Vaktmestertjeneste (Kristiansand og Songdalen)

 • Maling, snekring og annet vedlikeholdsarbeid
 • Sesongbetont arbeid som snømåking, plenklipping og lignende.

Felles for alle avdelingene er opplæring i

 • Kundebehandling og service
 • Håndtering av bestikk, service og kjøkkenutstyr
 • HMS /IKT
 • Hygienerutiner
 • Kost og ernæring
 • Lover og regelverk
 • Maskinhåndtering

Kafe Leóns hjerterom – kafé, interiør og produksjon tilbyr

Arbeidstrening (Arbeidspraksis i ordinær virksomhet ) ble erstattet av Arbeidstrening 1. januar 2016.

Arbeidstrening kan være aktuelt for deg som vil se om du kan mestre en bestemt type jobb, eller trenger en referanse mens du søker ordinært arbeid. Arbeidstrening er et tilbud til deg med liten eller mangelfull arbeidserfaring eller for deg som har fått arbeidsevnen nedsatt og som har behov for arbeidsrettet bistand for å komme i arbeid.

Arbeidstreningspraksis med oppfølging

Arbeidspraksis med oppfølging passer for deg som treng mer bistand enn det NAV kan gi, for å komme i arbeid eller nærmere arbeidslivet. Arbeidspraksis med oppfølging er for deg som har behov for individuell oppfølging og veiledning for å komme i eller stå i arbeid. Oppfølgingen skal tilpasses dine muligheter i arbeidslivet og dine interesseområder.

Arbeidspraksis (APS)

Er du usikker på hva du kan klare i forhold til helsesituasjonen din? Ønsker du å prøve deg i trygge omgivelser? Kafe Leóns hjerterom – kafé, interiør og produksjon tilbyr egenutvikling, kartlegging av ressurser, arbeidspraksis, opplæring og planlegging av fremtidige valg. Vårt mål er at du skal styrkes faglig, personlig, sosialt, i forhold til fremtidig arbeid, og med hensyn til skolegang når det er aktuelt. Du vil få anledning til å prøve ut flere ulike arbeidsformer, tilpasset din kompetanse og dine utfordringer. I arbeidssituasjoner vil du bli fulgt opp gjennom veiledning, samtaler og evalueringer.

Kvalifiseringsprogrammet(KVP) og Vilje Viser Vei tiltak.

Deltakelse i prosjektet kan også inngås som en del av Kvalifiseringsprogrammet(KVP) eller Vilje Viser Vei tiltak. Vil du vite mer om APS, Kvalifiseringsprogrammet(KVP) og Vilje Viser Vei tiltak kan du ta kontakt med NAV-kontoret i hjemkommunen din eller så kan vi vi bistå deg i møte med NAV.

Kafe Leóns hjerterom – kafé, interiør og produksjon blir drevet av Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter med driftsmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet – NAV. Kafe Leóns hjerterom – kafé, interiør og produksjon inngår i en tiltakskjede i tett tilknytning til ATROPs ordinære drift. ATROP har som mål å tilby VTA plasser basert på brukererfaringer i ordinær virksomhet. VTA er et tilbud til personer med uføretrygd som har et ønske om å delta i yrkeslivet ut fra egne forutsetninger, i et miljø som vektlegger individuell utvikling og samarbeid.

Har du lyst til å prøve deg i arbeidslivet?  Ta kontakt med oss, så finner vi sammen ut hva du har behov for. I felleskap drøfter vi, og finner ut av, hvordan du selv ser for deg en meningsfull arbeidsdag. Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med relevante aktiviteter, arbeidsoppgaver, opplæring og undervisning.

Kontaktinfo:

E-post prosjektleder: jorun@atrop.no Tlf. 997 98 998

Epost avdelingsleder: siljecamilla@atrop.no Tlf. 470 21 040