arbeid-inkludering
D e aller fleste av oss ønsker å arbeide, føle tilhørighet og være en del av et sosial fellesskap. Likevel opplever mange seg ekskludert fra arbeidslivet. Mennesker med psykiske problemer, rusavhengighet eller med innvandrerbakgrunn er ikke noe unntak.

Vi vet at arbeidsplassen er en arena for mer enn arbeid, og at mye av vårt sosiale liv er knyttet til jobb. Arbeidsdeltagelse er en sentral verdi i vårt samfunn. Å være ekskludert fra dette har store ringvirkninger, både når det gjelder det sosiale nettverket og levekår.

Veien ut i arbeid eller tilbake til arbeid kan være lang, kronglete og smertefull. Det er svært uheldig for dem som ikke får brukt sin arbeidskapasitet, sin arbeidsevne og sine mellommenneskelige ressurser men også for samfunnet som går glipp av verdifull arbeidskraft og kompetanse. Vi ønsker å tilrettelegge for at de som ønsker det skal få denne muligheten.

Veien ut i arbeid eller tilbake til arbeid skal skje i brukerens tempo og kan foregå samtidig med behandlingen, eller til og med være en del av den etter avtale med behandler. Vi ønsker å tilrettelegge for rehabilitering, aktivisering, sosialisering og økt livskvalitet for våre brukere.

Dette skjer ved blant annet å

  • sikre at vi til en hver tid har ansatte med tittelen erfaringskonsulenter i ordinære stillinger
  • tilby arbeidstrening/arbeidspraksis i tiltakskjede hvor siktemål er forberedelser til studier eller integrering i ordinært arbeidsliv

Har du lyst til å prøve deg i arbeidslivet? Kanskje har du opplevd at det kan være vanskelig både å få arbeid og å beholde arbeid. Ta kontakt med oss, så finner vi sammen ut hva du har behov for. I felleskap drøfter vi, og finner ut av, hvordan du selv ser for deg en meningsfull arbeidsdag. Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med relevante aktiviteter, arbeidsoppgaver, opplæring og undervisning!