Organisering og ledelse

 

O rganisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter har som mål å organisere og drive regionale sentre. Styret ved organisasjonen ATROP bestemmer hvordan de regionale sentrene skal organiseres, drives og ledes.

Alle ATROP Sentre forplikter seg til å arbeide i overenstemmelse med Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter sine vedtekter og skal ha som mål å fremme støtte og likemannsarbeid til brukergruppene.

For Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter er det viktig at personer som skal etablere, drive og lede et regionalt senter har en faglig og profesjonell holdning og et humanistisk verdigrunnlag til kollegaer, brukergrupper, samarbeidspartnere og er innforstått med å måtte arbeide i tråd med organisasjonens vedtekter. Vedkommende må være ansvarsbevisst, lojal, samarbeidsdyktig, engasjert og inneha erfaring med ledelse. Baksnakking, defineringer, tolkninger og vurderinger av brukere, kollegaer og ledere, på tvers av regioner, og i eget senter, aksepteres ikke.

Omsorg og empati er videre nøkkelord for alle frivillige i Organisasjonen ATROP. Frivillige som knyttes opp til ATROP må undertegner taushetserklæring og gjennomgå opplæringskurs før arbeidet kan tre i kraft. Alle som engasjerer seg i vår barn og ungdomsarbeid må levere vandelsattest. Vi ønsker å etablere regionale sentre lokalisert på/i

  • Vestlandet
  • Østlandet
  • Nord-Norge
  • Midt-Norge

For ytterligere informasjon kan du kontakte leder på telefon 997 98 998 eller e-post jorun@atrop.no