S tyret i organisasjonen ATROP er bredt sammensatt og består av følgende personer:

 

 

Styreleder. Line K Vennesland

– bosatt i Evje -og Hornes kommune. Sosionom

Styrerepresentant og daglig leder. Jorun Marie Kveldro

– bosatt i Songdalen kommune. Psykoterapeut og veileder.
Sertifisert NADA øreakupunktør

Styrerpresentant. Lisbeth Andersen

– bosatt i Kristiansand kommune.

Styrerepresentant. Romina J Perez

– bosatt i Kristiansand kommune. Sosionom.
Sertifisert NADA øreakupunktør

Brukerrepresentant. Per Harald Abrahamsen

– bosatt i Lillesand kommune.
Praktiserer NADA øreakupunktør