Jorun Marie Kveldro

Leder


Jorun Marie Kveldro, er utdannet psykodramaterapeut-CP(7 år) fra NPI -Oslo. Hun har høyskolestudier innen Coaching, veiledning og sos. ped fra HIT/HIH.

Yrkeserfaring har hun fra blant annet:
- SMSO Vest-Agder og Telemark(miljøterapeut og daglig leder)
- Asker og Bærum kommune – miljøterapeut PU og leder av bofelleskap(rus/psykiatri)
- BUFetat (akuttenhet for ungdom) og Barnevern
- A-LARM- daglig leder
- Privat praksis

I tillegg til en rekke fagkurs har Jorun Marie gjennomført grunnkurs om vold, overgrep og traumer og Vivatkurs "Førstehjelp ved selvmordsfare" i regi av RVTS-Sør. Jorun Marie er sertifisert NADA øre akupunktør og har egenerfaring med vold, overgrep og avhengighet.

Tlf: 997 98 998 E-post: post@atrop.no

Romina Jasmin Perez

Avdelingsleder


Romina Jasmin Perez, er utdannet sosionom.

Yrkeserfaring har hun fra blant annet:
- Barnehage
- Førskole
- Skole
- Barnevern

Romina gjennomfører grunnkurs om vold, traumer og seksuelle overgrep, og Vivatkurs "Førstehjelp ved selvmordsfare" i regi av RVTS -Sør våren 2015. Romina er sertifisert NADA øreakupunktur og har egenerfaring med overgrep og minoritetsproblematikk.

E-post: romina@atrop.no Telefon: 404 83 647

Silje Camilla Kveldro

Avdelingsleder


Silje Camilla Kveldro, er utdannet førskolelærer.

Yrkeserfaring har hun fra blant annet:
- Barnehage
- Bofelleskap
- Barnevern
- Salg

Silje Camilla har gjennomfører grunnkurs om vold, traumer og seksuelle overgrep i 2015, og skal i løpet av 2016 gjennomføre Vivatkurs "Førstehjelp ved selvmordsfare". Silje Camilla er sertifisert NADA øreakupunktur og har egenerfaring med overgrepsproblematikk. Silje Camilla har frem til nylig sittet i styret i ATROP og var hos siste arbeidsgiver ansattes representant i fagforbundet. E-post: siljecamilla@atrop.no Telefon: 470 21 040
 
Maria Hovet, mijjøarbeider Natalie Stefanie Martinez, Miljøarbeider/erfaringskonsulent Irlin Larsen, Miljøarbeider/erfaringskonsulent Christian Fugletveit, Miljøarbeider/erfaringskonsulent Arbeidstreningstiltaket Kafe Leons Hjerterom Selma Johansen Tilrettelegger Hill Martinsen Tilrettelegger