SEKSUELLE OVERGREP OG VOLD Samlested for vold, mishandling og overgrep: www.noabuse.no Senter mot seksuelle overgrep Telemark: www.smstelemark.no Senter mot Incest Agder: www.smso-agder.no KRIS samtalesenter Agder: www.kris-samtale.no Alternativ til vold: www.atv-stiftelsen.no
Stine Sofises Stifelse: www.stinesofiesstiftelse.no
Incestsenteret i Rogaland: www.smso-rogaland.no Incestsenteret i Vestfold: www.incestsenteretivestfold.no Reform- ressussenter for menn: www.reform.no
Hjelpetelefon for seksuelt misbrukte og deres pårørende: http://www.incest80057000.no/
FMSO- Fellesskap mot seksuelle overgrep:http://fmso.etp.no
Krisesenter sekretæriatet: http://www.krisesenter.com/ Redde små:www.reddesmå.no
Nettverk for minoritetskvinner i Norge: http://www.mirasenteret.no/www/
Nettside for misbruk på nett: http://www.slettmeg.no
BARN OG UNGEAlarmtelefonen for barn og unge: www.116111.no
Sørlandet Psykodrama & Coachingsenter: www.psykodramasenter.com
BarnBeste: www.barnsbeste.no


RUS & AVHENGIGHET
Retretten: www.retretten.no
Narkomane pårørende: www.narkoman.no A-LARM Bruker & Pårørende organisasjon innen rusfeltet: www.a-larm.no SSHF, Avdeling for Rus og avhengighet: www.avhengighetsbehandling.no Borgestadklinikken i Telemark: www.borgestadklinikken.no Carina Hollandsli: www.chironsenteret.no
Anonyme alkoholikere: www.anonymealkoholikere.no AKAN, Aarbeidslivets kompetansesenter for rus og avhengighetsproblematikk: www.akan.no Familieklubbene i Norge: www.familieklubb.no Maritastiftelsen: www.marita.no Fritid for alle: www.fritidforalle.no
Pårørende til spilleavhengig:www.ptsnorge.no


NASJONALE
SIRIUS- statens institutt for rusmiddelforskning: www.sirus.no SINTEF: www.sintef.no
Kunnskapsbase for rusforebyggende og helsefremmende arbeid: www.forebygging.no Regjeringen: www.regjeringen.no Sosial- og helsedirektoratet: http://www.shdir.no
Inkluderings og mangfoldsdirektoratet: http://www.imdi.no/
Barn, ungdom og familiedirektoratet: http://www.bufetat.no/bufdir/
Utdanningsdirektoratet:http://www.udir.no/
FN -Sambandet:http://www.fn.no
Erfaringskompetanse: www.erfaringskompetanse.no
Antirasistisk senter: http://www.antirasistisk-senter.no
Innvandrernes landsorganisasjon: http://www.inlo.no/


BRUKERSTYRTE SENTRE
Nakuhel i Asker: www.nakuhel.no
Villa Walle i Bærum:www.villawalle.no
Amalie Skrams hus: www.amalieskramshus.no
Huset i Larvik: www.husetlarvik.no


DIVERSE
Voldsofferertstning: http://voldsoffererstatning.no/
Prosjekt Propp: http://www.propp.no/
Mental Helse: www.mentalhelse.no
Mental Helse Ungdom: www.mhu.no
Verdensdagen for psykisk helse: www.verdensdagen.no
Erfaringskompetanse.no: www.erfaringskompetanse.no
NADA-NORGE: www.nada-norge.no