hjerterom
M ange barn i Norge, vokser opp i hjem hvor de lever i eller har opplevd vanskelige omsorgssituasjoner og bærer på et voksenansvar de ikke skal ha. Konsekvensene av seksuelle overgrep, vold, omsorgssvikt eller at noen de er glad i ruser seg og/eller sliter med psykisk helse kan være mange.

Mange barn og unge opplever ensomhet, søvnløshet, mareritt, psykosomatisk smerte (fysisk smerte uten kjent årsak), isolasjon, ansvar og skam m.m. over det som skjer hjemme eller i sosiale arena og vegrer seg for å snakke om sine utfordringer. Alle barn har behov for å bli sett og hørt og elsket.

 

Hjerterom er

  • Et støtte og aktivitetstilbud for risikoutsatte barn og ungdom opp til 18 år, og deres foresatte

Hjerterom ønsker å bidra til

  • At barn, ungdom og deres familie kan få møte andre som er i samme situasjon gjennom felles aktiviteter, turer, nettverksbygging og trygge voksne.
  • At barn og ungdom får økt mestringsfølelse og bedre selvfølelse – bli tryggere på seg selv og lære verdien i å sette gode grenser for seg selv i møte med sine omgivelser.

Aktiviteter og turer
Hos oss vil barn og ungdom oppleve fellesskap og aktiviteter som er morsomme, lystbetonte og som gir vekst og læring. Eksempelvis lokale aktiviteter som

  • Såpe og lyskvelder (jul og påskeaktiviteter)
  • Bowling, kinobesøk, pizzakvelder
  • Teaterforestillinger m.m.
  • Støttegrupper og ungdomskvelder

Regionale/nasjonale turer til

  • Sommerland, legoland, løveparken ol.
  • Høst og vinter leir for ungdom(12-18)
  • Relasjonskurser for foresatte (se egne brosjyrer)

Alle aktiviteter og turer er GRATIS for barn og unge, men foresatte må påregne en liten egenandel på turer.