b7f45cd07c6b5d1acc990f999239db74
Veien blir til mens vi går…
30. oktober 2017
Retningslinjer mot seksuell trakassering
#metoo kampanjen
28. januar 2018
Lokaler Evje 4

Bakgrunn for etablering av ATROP avd. Evje & Setesdal er etter pågang og forespørsel fra brukere, psykisk helse og rusteam og LMT Setesdal- Lokalmedisinske tjenester- Setesdalssamarbeid (Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes)

Vi er godt i gang med driften og avdelingen blir ledet av Ruth Welle som er tilstede hver onsdag fra kl. 12 – 17 og første mandag i måneden fra kl. 16-20. I åpningstidene er det åpent hus og mulighet for individuelle støttesamtaler. For brukere som ønsker å prøve og/eller nyttiggjøre seg NADA øreakupunktur settes det hver hele time som et «droppin» tilbud.

Onsdager arrangeres også lunsjprat fra kl. 13.00- 14.30. Brukere som er tilstede er med å tilrettelegge for måltidet, og lede samtalen rundt bordet. Brukere som har lyst til å være frivillig eller har behov for arbeidspraksis er velkommen til å ta kontakt med oss om de bor ett sted i Setesdalsregionen. Vi har mål om å utvide åpningstidene i løpet av våren 2018. De økonomiske rammevilkårene vi må forholde oss til vil være avgjørende for hvordan denne avdelingen kan utvikles.