Vil du være med for å gjøre en forskjell? Bli frivillig da vel!

Lokaler Evje 3
Ferieavvikling
28. juni 2017
Resized_20170807_102216
Takk til BUFdir og Regjeringen!
16. august 2017
93010008_0_20160208-182609

Frivillig innsats i ATROP har betydning for enkeltmennesker (barn, ungdom og voksne), men også for at samfunnet kan utvikle seg. Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter har flere aktiviteter der du kan gjøre en innsats.

Som frivillig blir du del av et fellesskap, du får nyttige erfaringer og et meningsfullt innhold i fritiden din. Frivillig arbeid gir glede ved å være engasjert og det skaper tillit mellom mennesker. Det at mennesker med egen erfaring engasjerer seg og tar ansvar i nærmiljøet, forebygger ensomhet og bygger fellesskap. Frivillighet har en egenverdi nettopp i kraft av at den er basert på menneskers empati, engasjement, initiativ og pågangsmot.

Vi ønsker oss frivillige medmennesker som er flink til å lytte, har bearbeidet egen historie og er villig til å dele fra egne erfaringer og utfordringer ved behov.

Vi ønsker frivillige som vil være med å drive bl. annet:
• Samtalegruppe for pårørende – være støttepersoner og medleder
• Turgrupper – igangsette, lede og motivere til fysisk trening/aktivitet
• Barn og ungdomsaktiviteter – voksenkontakt og medleder
• Lunsj og middagsvert -tilrettelegge for fellesmåltider osv
• Ta ansvar for praktiske oppgaver m.m.

Hvordan organiseres oppgavene?
Som frivillig arbeider du sammen med en leder og et team av frivillige som hjelper til med å organisere og lede samtalegrupper, turgrupper, fellesmåltider, aktiviteter m.m.

Krav:
Alle som ønsker å jobbe som frivillig i ATROP må gjennomføre 2 obligatoriske kurser a tilsammen 3 dager. Kursene skal sikre at alle frivillige får grundig opplæring i ATROPs grunnverdier.
• Kursdag 1 gir innføring i vedtekter, handlingsplaner, serviceerklæring og etiske retningslinjer, taushetsplikt, internt regelverk og prosedyrer for møte med barn, unge og deres familier.
• Kursdag 2 og 3 har fokus på å skape trygghet i, og forståelse for rollen som frivillig hjelper og støtteperson gjennom et innføringskurs i relasjon og likepersonsopplæring.

Frivillige som ønsker å engasjere seg i vårt barn – og ungdomsarbeid må fremlegge politiattest etter politiregisterloven §. 39 Politiattest for personer som skal ha omsorg for eller oppgaver knyttet til mindreårige (barneomsorgsattest).

Alle frivillige blir fulgt opp via veiledningsgrupper minimum tre ganger i året. En av samlingene er en weekendsamling.

Hvor kan du være frivillig:
ATROP Kristiansand og omegn
ATROP Evje & Setesdalen
ATROP Songdalen

Ønsker du å bruke tid og krefter på frivillig arbeid i ATROP er du velkommen til å ta kontakt med:
Romina J Perez tlf. 404 83 647 E-post. romina@atrop.no
Jorun M Kveldro tlf. 997 98 998 E-post: jorun@atrop.no