Årsmøte Torsdag 4. mai 2017

Barndommen er NÅ
Filmkveld – Barndommen er NÅ
8. mars 2017
Lokaler Evje 3
Ferieavvikling
28. juni 2017
pexels-photo (2)

Tid: Torsdag 04.mai 2017 kl. 18.00

Sted: ATROP Senterets lokaler- Henrik Wergelandsgate 13

Dagsorden:
1. Konstituering av møtet.
o Valg av møteleder
o Valg av referent
o Valg av to representanter til å underskrive protokollen

2. Årsrapport for 2016
3. Handlingsplan for 2017- 2020.
4. Regnskap for 2016
5. Budsjett for 2017
6. Innkomne saker
7. Medlemskontingent
8. Valg

Årsmøte er åpent for allmennheten. Stemmerett har kun de som er registrert som medlem uavhengig om de er private eller offentlige personer. Medlemskap kan tegnes og betales under årsmøte. Frist for innkomne forslag/endringer er torsdag 1. mai. Forslagene må sendes pr e-post til styret v/ leder på post@atrop.no

Vi legger opp til sosialt og hyggelig samvær, og en enkel bevertning.

Hjertelig velkommen til gamle og nye medlemmer!