Filmkveld – Barndommen er NÅ

skallerup 2
Sommerferietur til Skallerup i Danmark 2017
5. februar 2017
pexels-photo (2)
Årsmøte Torsdag 4. mai 2017
26. april 2017
Barndommen er NÅ

Frid Hansen har talt barnas sak i rusfeltet i snart 30 år. Filmen «Barndommen er nå» er en samtale om barn som vokser opp i hjem med rus og betydningen av tidlig intervensjon. Frid Hansen snakker engasjert og tydelig om hvor skadelig det er for et barn og vokse opp med omsorgspersoner som ruser seg. Hun er særlig opptatt av alkoholbruk, skam og tabuer og det å bevisstgjøre foreldre og hjelpere om hvordan voksne forandrer seg og skaper utrygghet når alkoholbruken tar overhånd.

Frid Hansen har vært ansatt ved Borgestadklinikken som psykologspesialist siden 1986, og senere som fagsjef ved Kompetansesenter rus – region sør. Frid Hansen har bidratt til det mange mener er et paradigmeskifte i forståelsen av rusproblemer, fra et ensidig individfokus til et familie- og generasjonsperspektiv. Frid Hansen har gitt ut flere artikler, bøker og hefter. Hun har bidratt med erfaring og kunnskap i offentlige utredninger og med innlegg i media.

Etter filmen inviterer vi til drøftinger og dialog rundt spørsmålene:
1. Hva hindrer meg i å gripe inn når jeg er bekymret for et barn?
2. Hvilke barrierer har jeg personlig?
3. Hvilke barrierer har vi som fagmiljø/brukerorganisasjon?
4. Har vi nok kompetanse til å komme barn og ungdom i møte?
5. Har vi gode nok tiltak?
6. Vet vi hvem vi skal samarbeide med og hvem som gjør hva?

Filmkvelden arrangeres:
Torsdag 20. april på ATROP i Kristiansand (Henrik Wergelandsgt 13)
Onsdag 26. april på Leons Hjerterom i Songdalen (Songdalveien 121)
Begge kveldene starter kl. 18.00 og varer til ca. kl. 19.30

Enkel bevertning.
Hjertelig velkommen!